Geld verdienen met beleggen
Geld verdienen met beleggen
Geld verdienen met beleggen

Veelgestelde vragen

 • Algemene vragen

 • Op welke manier kun je beleggen?

  Je kunt beleggen in diverse artikelen: in aandelen en valuta, maar ook in grondstoffen, opties en obligaties. Het meest gebruikelijk is om dit via een broker te doen.

 • Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

  Bij actief beleggen houd je zelf ontwikkelingen op de markt bij, en je koopt en verkoopt zelf. Bij passief beleggen lift je als het ware met een index mee.

 • Wat is Short gaan?

  Bij short gaan verkoop je een effect dat op dat moment niet in je bezit is. Wanneer de koers daalt haal jij er je voordeel uit.

 • Wat is een short positie?

  Bij short gaan verkoop je een effect dat op dat moment niet in je bezit is. Wanneer de koers daalt haal jij er je voordeel uit.

 • Is beleggen wel geschikt voor mij?

  Beleggen is makkelijk te leren. In principe kan iedereen er geld mee verdienen. Door verstandig met je beleggingen om te gaan kun je een hoog rendement halen.

 • Hoe risicovol is beleggen?

  Beleggen komt vanzelfsprekend met het risico dat je geld kunt verliezen. De markt is moeilijk te voorspellen, maar het is niet onmogelijk.

 • Wat is een broker?

  Via een (online) broker handel je in aandelen en andere artikelen. Je maakt een account aan en start direct met kopen en verkopen.

 • Waar moet ik opletten bij het beleggen in valuta?

  Kies een aanbieder met een vergunning. Hou rekening met transactiekosten, maar bovenal: volg patronen en ontwikkelingen op de markt goed.

 • Hoe werkt een hefboom?

  Bij een hefboom wordt winst (of verlies) over je belegging vergroot. Zo kun je sneller geld verdienen, maar er zijn wel risico‘s aan verbonden.

 • Welke broker is het goedkoopst?

  Plus500 wordt over het algemeen gezien als een goede en goedkope broker om mee te beleggen. Andere opties zijn Markets en ZuluTrade.

 • Beleggen AFM

 • Wat houdt het in als een prospectus is goedgekeurd door de AFM?

  De AFM controleert het prospectus op drie onderdelen:

  • volledigheid
  • begrijpelijkheid
  • consistentie

  Het prospectus moet de wettelijk verplichte informatie bevatten. Deze informatie moet onderling met elkaar in overeenstemming zijn en het prospectus moet in begrijpelijke taal zijn geschreven. Als een aanbieding van effecten bijvoorbeeld een risicovolle investering betreft, dan moet dit helder worden verwoord in het prospectus. Is hieraan voldaan, dan keurt de AFM het prospectus goed. Het prospectus wordt niet goedgekeurd wanneer de AFM vaststelt dat het prospectus onvolledig of niet begrijpelijk is en/of als er gegevens in staan die met elkaar in strijd zijn.

  De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Ook geeft de AFM geen oordeel over de aanbieding zelf. De reden hiervoor is dat de AFM geen toegang heeft tot de informatie over de onderneming of de aanbieding. Een goedgekeurd prospectus houdt daarom niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is of dat de beloofde rendementen gehaald gaan worden. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk.

  Register

  In het register 'goedgekeurde prospectussen' kun je zien of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Daarnaast is er ook een register ‘genotificeerde prospectussen’. Hier vind je de prospectussen van effecten die in Nederland mogen worden aangeboden, maar die zijn goedgekeurd door een buitenlandse toezichthouder.

 • Is het mogelijk dat een beleggingsinstelling wordt opgeheven of van de beurs wordt gehaald?

  Ja, dit is mogelijk. De beleggingsinstelling moet haar deelnemers hiervan wel op de hoogte brengen. Meestal wordt er een voorstel gedaan aan de cliënten. Mocht je bijvoorbeeld je aandelen niet willen verkopen, dan is het mogelijk dat ze straks niets meer waard zijn. Kijk ook in de algemene voorwaarden van het prospectus van het fonds.

 • De beleggingsinstelling waar ik in beleg verbiedt in- en uitstappen. Kan dat?

  In het algemeen geldt dat de beleggingsinstelling transparant dient te zijn over haar handelen. Fondsen kunnen in hun prospectus een beperkt aantal voorwaarden opnemen op basis waarvan zij het fonds (tijdelijk) kunnen sluiten. Indien dit het geval is, dan zal het fonds transparant moeten zijn richting haar deelnemers. Het fonds moet de deelnemers uitleggen waarom ze deze maatregel hebben genomen. De deelnemers kunnen het fonds verzoeken om openheid van zaken te geven. Op welke wijze dit dient te gebeuren zal in het prospectus vermeld staan.

 • Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

  In de Nederlandse markt worden vrijwel alleen maar actief gemanagede fondsen aangeboden en geadviseerd. Dit is opvallend, maar wel te verklaren. Professionele fondsmanagers denken dat juist zij in staat zijn de markt te verslaan. Een andere verklaring is de fors hogere marge die met actief gemanagede fondsen verdiend kan worden. Wil je passief beleggen, dan moet je daar vaak zelf om vragen. Een passief gemanaged beleggingsfonds volgt bijvoorbeeld een bepaalde index, zoals de AEX-index. Een ander naam voor dit soort beleggingsfondsen is een index-beleggingsfonds of een tracker (volger). Bij index-beleggen koopt de fondsmanager aandelen in exact dezelfde verhouding als ze in de index zitten. Klik hier voor de samenstelling van de AEX-index. De samenstelling van een index verandert een of twee keer per jaar. Een index-fonds hoeft dus eigenlijk alleen bij een verandering van samenstelling aandelen te kopen of verkopen. Actief gemanagede fondsen hebben een jaarlijks kostenniveau dat al snel 1%-punt hoger is dan dat van passieve fondsen. De kosten van actief gemanagede fondsen liggen typisch rond de 1,5%, die van passieve fondsen rond de 0,4%. Op Morningstar of bij de Vereniging van effectenbezitters (VEB) kan je per beleggingsfonds zien wat de kosten (Total Expense Ratio) zijn van veel beleggingsfondsen. Het standaard aanbieden en adviseren van actief gemanagede fondsen is toch opvallend, aangezien dit niet in het belang is van de klant. Wetenschappelijk onderzoek naar de prestaties van beleggingsfondsen laat keer op keer zien dat actief gemanagede fondsen het niet beter doen dan passieve fondsen. De prestatie van de meeste actieve beleggingsfondsen blijft in verreweg de meeste gevallen achter indien de kosten en het beleggingsrisico worden meegerekend. Passieve beleggingsfondsen, zoals index trackers, doen het dus veelal minimaal even goed en vaak beter. De AFM verwacht dat de gemiddelde particuliere belegger een groot deel van haar portefeuille kostenefficiënt gaat beleggen. De oplossing van de adviseur moet bij jou passen en niet onnodig duur zijn.

 • Waarop houdt de AFM toezicht bij beleggingsinstellingen?

  De AFM houdt toezicht op het gedrag van beleggingsinstellingen. De AFM controleert of zij zich aan de wetten en regels houden die gaan over onder meer de volgende onderwerpen: de informatie die zij volgens de wet aan consumenten moeten geven, bijvoorbeeld de informatie op de website, de Essentiële Beleggersinformatie, het jaarverslag en het prospectus. Daarnaast toetst de AFM de deskundigheid en betrouwbaarheid van de mensen achter de beleggingsinstelling en controleert of de bedrijfsvoering beheerst en integer is.

 • Op welke manier kun je beleggen?

  Je kunt rechtstreeks beleggen bij een aanbieder van beleggingsproducten. Je kunt ook beleggen via een financiële onderneming zoals een bank. Dat kan op verschillende manieren: Je laat je geld beheren door een vermogensbeheerder. Je maakt vooraf afspraken, bijvoorbeeld over de risico’s die je wilt nemen. De vermogensbeheerder kiest hoe hij je geld belegt en vertelt je achteraf wat hij heeft gedaan. Je vraagt advies aan een beleggingsadviseur. Daarna kies je zelf hoe je je geld belegt. Je beslist alles zelf en geeft alleen opdrachten aan de financiële onderneming. Dit heet execution only. Je kunt ook beleggen via een verzekeringsproduct en een bankspaarproduct voor pensioen en hypotheek.

 • Waar staan de vragen over beleggingsverzekeringen?

  De vragen over beleggingsverzekeringen vind je via de link hieronder.

 • De aanbieder waar ik wil beleggen staat niet in de registers van de AFM. Wat betekent dat?

  In de registers van de AFM kun je vinden of een financiële onderneming een vergunning heeft. Ook staat er bijvoorbeeld in of een financiële onderneming een prospectus heeft goed laten keuren door de AFM. Als je zoekt in de registers, dan kan het gebeuren dat je geen resultaten vindt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

  Meer informatie vindt je bij

 • Aanbevelingen

 • Op internet kan ik een abonnement nemen om beleggingstips te ontvangen. Valt dit onder toezicht van de AFM?

  Partijen die particuliere beleggers via internet, e-mail, SMS of telefonisch op de hoogte brengen van beursnieuws en -koersen en algemene handelssignalen geven (dit worden ook signaalaanbieders genoemd), hebben geen vergunningplicht en vallen niet onder het toezicht van de AFM. Wel gelden er regels voor het doen van beleggingsaanbevelingen waar deze partijen aan moeten voldoen. Zie ook de brochure 'Uitbrengen van beleggingsaanbevelingen'. De AFM roept beleggers op voorzichtig te zijn in het opvolgen van tips van signaalaanbieders.

 • Waar moet ik op letten bij de beleggingsaanbevelingen?

  Het is de vraag of het rendement van de ‘inside tips’ opweegt tegen de kosten die een belegger maakt voor de diensten van een signaalaanbieder. Kijk zeer kritisch naar de voorgespiegelde rendementen en de kosten. Sommige partijen die beleggingsaanbevelingen doen of beleggingssignalen doorgeven, werken met websites waarop gehandeld kan worden in vreemde valuta en orders direct worden uitgevoerd. Beleggers betalen de website en de signaalaanbieder per transactie een vergoeding, ongeacht winst of verlies. In deze werkwijze zit een prikkel om niet in het belang van de klant te handelen, maar uitsluitend in het eigen financiële belang. De beleggingstips van signaalaanbieders worden vaak door een computer gemaakt. Ze zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. Ze zijn daarom niet te vergelijken met het persoonlijk advies dat een beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of bank kan geven. De AFM roept beleggers op voorzichtig te zijn in het opvolgen van tips van signaalaanbieders.

 • Beleggingsobjecten

 • Loop je veel risico als je belegt in beleggingsobjecten?

  Als je belegt, loop je altijd risico. Maar als je belegt in een beleggingsobject, loop je soms meer risico dan wanneer je belegt in bijvoorbeeld aandelen. Enkele van deze risico’s zijn:

 • Wat betekent het als een aanbieder beleggingsobjecten aanbiedt zonder een vergunning of vrijstelling?

  Elke aanbieder van beleggingsobjecten is verplicht bij de AFM een vergunning aan te vragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld of ontheffing heeft verkregen. Als een aanbieder is vrijgesteld van de vergunningplicht, moet hij dit vermelden in al zijn reclame-uitingen en andere documenten over het aanbod. Een aanbieder die geen vergunning heeft van de AFM en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht overtreedt de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM kan tegen deze aanbieder optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen of aangifte te doen. Een aanbieder van beleggingsobjecten die wel is vrijgesteld van de vergunningplicht moet wel voldoen aan de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Als de aanbieder de consument voor, tijdens en/of na de overeenkomst niet goed informeert, dan kan de AFM tegen deze aanbieder optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

 • Moet iedere aanbieder van beleggingsobjecten een vergunning van de AFM hebben?

  Het is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om in Nederland zonder vergunning beleggingsobjecten aan te bieden. Dit betekent dat iedere aanbieder van beleggingsobjecten een vergunning bij de AFM moet aanvragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld of een ontheffing heeft gekregen van de AFM.

  In de volgende gevallen is een aanbieder van beleggingsobjecten van de vergunningplicht vrijgesteld:

  • De aanbieder biedt aan minder dan 100 consumenten aan.
  • Het beleggingsobject dat wordt aangeboden maakt deel uit van een serie met minder dan twintig beleggingsobjecten. 
  • De waarde van het beleggingsobject kan niet volgens de regels bepaald worden. 
  • De investering per beleggingsobject is €100.000 of meer.

 • Wat betekent het als een financiële dienstverlener bemiddelt in beleggingsobjecten of adviseert over beleggingsobjecten?

  Het is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om in Nederland zonder vergunning te bemiddelen in beleggingsobjecten of te adviseren over beleggingsobjecten. Iedere financiële dienstverlener die bemiddelt in of adviseert over beleggingsobjecten is verplicht om een vergunning bij de AFM aan te vragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld. Een bemiddelaar of adviseur die bemiddelt in of adviseert over beleggingsobjecten zonder vergunning overtreedt de Wft. De AFM kan in dat geval maatregelen nemen tegen deze financiële dienstverlener.

 • Wat is een beleggingsobject?

  Als je belegt in een beleggingsobject, dan investeer je bijvoorbeeld in hardhout, wijn, goud/ zilver, een kavel (landbouw)grond of vakantiehuizen. De belangrijkste kenmerken van een beleggingsobject zijn:

  • Je betaalt voor een waardebewijs en in ruil daarvoor krijg je rechten:
   • Het eigendomsrecht bij een zaak.
   • Een recht op een zaak: bijvoorbeeld het vruchtgebruik. Je mag het product gebruiken en de ‘vruchten’ daarvan gebruiken alsof je zelf de eigenaar bent.
   • Een recht op een (deel) van de opbrengst van het product.
  • De aanbieder van het beleggingsobject belooft je dat je in de toekomst een rendement krijgt van het object. Jouw rendement is afhankelijk van dit object. Bijvoorbeeld: bij een investering in hardhout, is jouw rendement afhankelijk van de opbrengsten van de bomen of het verwerkte hout.
  • Je beheert het product niet zelf.
  • Het is geen ‘effect’, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties of opties.

  Aanbieders van, bemiddelaars in en adviseurs over beleggingsobjecten moeten op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in principe een vergunning hebben van de AFM.

 • Wat kun je doen als je je inleg niet terugkrijgt?

  Er zijn waarschijnlijk meer mensen die beleggingsobjecten hebben gekocht bij deze aanbieder. Je kunt samen met deze mensen proberen om het geld terug te krijgen. Je kunt ook naar de rechter gaan. Er komt dan een civiele procedure. In een civiele procedure neemt de rechter een beslissing. Neem hiervoor contact op met het Juridische Loket. Het telefoonnummer is 0900-8020 (€ 0,10 per minuut).

 • Waar moet je op letten bij de aankoop van edelmetaal via webshops?

  De AFM merkt dat edelmetaal zoals goud, zilver en platina, vaak wordt verkocht via webshops. Verkoop via internet, waarbij het product direct na aankoop wordt beheerd door een derde, brengt bijzondere risico’s met zich mee. De belegger kan dan moeilijker controleren of het bestelde product daadwerkelijk is geleverd.

  Een aanbieder van beleggingsobjecten kan malafide zijn als:

  • Je geen contact op kan nemen met de aanbieder.
  • Of je alleen contact op kan nemen via e-mail.

  Let extra goed op als een aanbieder van edelmetaal nog maar kort bestaat. Of geen AFM-vergunning heeft. Of een aanbieding doet die te mooi lijkt om waar te zijn (afwijkende lage prijsstelling en/of het in vooruitzicht stellen van zeer hoge rendementen).

 • Crowdfunding

 • Ik kan geld inleggen voor een crowdfunding-project. Valt dat onder toezicht van de AFM?

  Crowdfunding is een manier om voldoende geld te verzamelen om een project te kunnen starten en financieren. Het idee is dat je met veel kleine investeerders, zonder tussenkomst van een bank, een startkapitaal bij elkaar brengt om een bepaald project te kunnen starten. Bij crowdfunding is er dus direct contact tussen investeerders en ondernemers. Er zijn vele soorten crowdfunding-projecten die onder andere via internet worden aangeboden. Een crowdfunding-platform kan, afhankelijk van de vorm, onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen. Als je bijvoorbeeld rente, obligaties of aandelen in ruil voor je gedane investering krijgt heeft het platform in veel gevallen een vergunning of ontheffing van de AFM nodig. Voorbeelden hiervan zijn een vergunning als financiële dienstverlener, beleggingsonderneming of een ontheffing voor het aantrekken van opvorderbare gelden. In het register crowdfunding-platformen kun je nakijken welke partijen een vergunning dan wel ontheffing hebben van de AFM. De AFM heeft samen met DNB een nadere interpretatie afgegeven over twee specifieke vormen van crowdfunding. Ook heeft dit onderwerp de aandacht van minister Dijsselbloem van Financiën. Zie Beantwoording Kamervragen Crowdfunding.

 • Andere producten

 • Waar moet ik op letten bij garantieproducten?

  Er bestaan diverse soorten gestructureerde producten die een vorm van garantie kennen. Dit is nooit een volledige garantie dat zowel de inleg als het rendement op de einddatum worden uitgekeerd. De garantie vervalt namelijk als de uitgevende instelling failliet gaat. Vaak is de garantie alleen van toepassing op de einddatum. Als het product wordt verkocht tijdens de looptijd, vervalt de garantie. Het product kan dan alleen worden verkocht tegen de dan geldende marktwaarde. Deze kan behoorlijk afwijken van de garantiewaarde. Ook is het belangrijk je te realiseren dat een garantie geld kost. Dit betekent dat het rendement waarschijnlijk lager is dan het verwachte rendement van hetzelfde product zonder garantie.

 • Wat zijn de verschillen met een belegging in bijvoorbeeld aandelen?

  Gestructureerde producten zijn financiële producten die zijn opgebouwd uit meerdere beleggingen zoals obligaties, opties en aandelen. Let goed op wat de verschillen zijn tussen een rechtstreekse belegging in bijvoorbeeld een aandeel (door deze zelf aan te kopen) en een belegging in gestructureerde producten. Zo kan het voorkomen dat een belegging in aandelen dividend uitkeert, terwijl het dividend niet uitgekeerd wordt in het gestructureerde product.

 • Wat zijn de risico’s van beleggen in gestructureerde producten?

  Beleggen in gestructureerde producten kan risico’s met zich meebrengen. De risico’s zijn afhankelijk van de productkenmerken en verschillen daarom per product. Je loopt bijvoorbeeld het risico dat je sommige beleggingen moeilijk kan verkopen als er weinig vraag is op dat moment. Daarnaast kunnen er ook risico’s kleven aan de onderliggende waarden van het product. Een gestructureerd product waarvan grondstoffen de basis vormen, kent bijvoorbeeld andere risico’s dan een gestructureerd product dat belegt in een mandje van aandelen. Slecht weer kan bijvoorbeeld voor een slechte oogst zorgen en daarom de waarde van sommige grondstoffen beïnvloeden. Het weer heeft meestal niet een directe invloed op de koers van een aandeel. Soms staat in de productvoorwaarden dat de aanbieder het product (in bepaalde omstandigheden) vervroegd mag af lossen. Het risico hiervan is dat de looptijd van het product korter wordt en dus minder kan opbrengen dan gepland. Maak vooraf de afweging of je dit risico wilt nemen. De belangrijkste risico’s moeten worden vermeld in de brochure van een product. Lees voor de meest uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus.

 • Wat is een hefboomproduct?

  Met een hefboomproduct kun je met een relatief geringe investering inspelen op een koersstijging of koersdaling. Voorbeelden van hefboomproducten zijn:

  • turbo’s
  • speeders
  • sprinters
  • contracts for difference (cfd’s)
  Er zijn hefboomproducten op verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, indices, valuta, grondstoffen en obligaties.

  Risicovol

  Een hefboom versterkt het effect van een kleine koersbeweging. Dit komt doordat je slechts een gedeelte van de onderliggende waarde hoeft te investeren. De rest van het bedrag leen je van de bank. Hoe hoger de hefboom, hoe sterker de waarde van het hefboomproduct reageert op een stijging of daling van de onderliggende waarde. Hefboomproducten zijn risicovolle producten waarbij geldt hoe hoger de hefboom hoe hoger het risico.

  Door het hefboomeffect heeft een kleine koersbeweging direct effect op de beleggingsresultaten. Dit kan positief of negatief uitpakken. De winst is relatief hoger dan bij investeren in aandelen, maar het verlies ook. Deze producten zijn daarom geschikt voor actieve en ervaren beleggers.
 • Prospectus

 • Moet er bij een voorinschrijving op effecten ook een prospectus zijn goedgekeurd?

  Ja, als je de mogelijkheid krijgt om je te laten voorinschrijven op effecten dan mag dat alleen mét een goedgekeurd prospectus. Ook als het gaat om bijvoorbeeld vrijblijvende reserveringen waarbij nog geen overeenkomst gesloten wordt en je na de goedkeuring van het prospectus weer (schriftelijk) moet aangeven dat je de effecten wilt afnemen.

  Algemene bekendmakingen zijn wel toegestaan

  Het geven van algemene informatie over de komende aanbieding is wel toegestaan. Mededelingen of verzoeken die niet lijken op een voorstel of het doen van een uitnodiging in zich dragen, gelden niet als ‘aanbieden’. Een mededeling en/of een verzoek op de website aan beleggers om hun gegevens achter te laten om op de hoogte te worden gehouden over de publicatie van het prospectus is toegestaan. Meer informatie hierover kun je vinden in het bericht dat de AFM op de website heeft geplaatst en onder Het Prospectus op de website.

 • Waar vind ik meer informatie over het prospectus?

  Op deze website heeft de AFM heel veel informatie over het prospectus geplaatst. Via de link hieronder kom je bij deze informatie.

 • Waar kan ik een goedgekeurd prospectus vinden?

  Het goedgekeurde prospectus vind je op: 

  • de website van de onderneming die de effecten aanbiedt;
  • de website van de AFM.

  De AFM heeft een register voor alle prospectussen die door de AFM zijn goedgekeurd . Als een prospectus niet in dat register te vinden is, dan is deze (nog) niet goedgekeurd door de AFM.

 • In welke taal moet een prospectus worden opgesteld?

  Een prospectus moet voldoen aan de taaleisen van het land waar de effecten worden aangeboden of worden genoteerd aan een gereglementeerde effectenbeurs. Als die aanbieding of notering in Nederland plaatsvindt, dan moet het prospectus zijn opgesteld in het Nederlands of in het Engels. Het kan dus dat het prospectus alleen in het Engels is opgesteld.

 • Welke informatie vind je in een goedgekeurd prospectus?

  Een goedgekeurd prospectus bevat onder meer informatie over:

  • De mogelijke risico’s die beleggers lopen als zij op de aanbieding ingaan.
  • Hoe de aangeboden effecten gekocht en verkocht kunnen worden.
  • De kosten van de aanbieding die voor rekening van de belegger komen.
  • De manier waarop de waarde van het effect vastgesteld of gewijzigd kan worden. 
  • De rente of vergoeding aan de belegger en hoe deze rente of vergoeding vastgesteld of gewijzigd wordt.
  • De activiteiten en de organisatiestructuur van de aanbieder van de effecten.
  • De financiële positie van het bedrijf dat de effecten aanbiedt.
  • De personen die het bedrijf dat de effecten uitgeeft besturen.
 • Hoe weet ik of een prospectus verplicht goedgekeurd moet worden?

  Sommige prospectussen zijn vrijgesteld van goedkeuring door de AFM. Als een prospectus is vrijgesteld, wordt dit duidelijk in het prospectus vermeld.

   Redenen waarom een prospectus vrijgesteld kan zijn van goedkeuring door de AFM
 • Overige vragen

 • Wat houdt het in als een prospectus is goedgekeurd door de AFM?

  De AFM controleert het prospectus op drie onderdelen:

  • volledigheid
  • begrijpelijkheid
  • consistentie

  Het prospectus moet de wettelijk verplichte informatie bevatten. Deze informatie moet onderling met elkaar in overeenstemming zijn en het prospectus moet in begrijpelijke taal zijn geschreven. Als een aanbieding van effecten bijvoorbeeld een risicovolle investering betreft, dan moet dit helder worden verwoord in het prospectus. Is hieraan voldaan, dan keurt de AFM het prospectus goed. Het prospectus wordt niet goedgekeurd wanneer de AFM vaststelt dat het prospectus onvolledig of niet begrijpelijk is en/of als er gegevens in staan die met elkaar in strijd zijn.

  De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Ook geeft de AFM geen oordeel over de aanbieding zelf. De reden hiervoor is dat de AFM geen toegang heeft tot de informatie over de onderneming of de aanbieding. Een goedgekeurd prospectus houdt daarom niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is of dat de beloofde rendementen gehaald gaan worden. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk.

  Register

  In het register 'goedgekeurde prospectussen' kun je zien of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Daarnaast is er ook een register ‘genotificeerde prospectussen’. Hier vind je de prospectussen van effecten die in Nederland mogen worden aangeboden, maar die zijn goedgekeurd door een buitenlandse toezichthouder.

 • Is het mogelijk dat een beleggingsinstelling wordt opgeheven of van de beurs wordt gehaald?

  Ja, dit is mogelijk. De beleggingsinstelling moet haar deelnemers hiervan wel op de hoogte brengen. Meestal wordt er een voorstel gedaan aan de cliënten. Mocht je bijvoorbeeld je aandelen niet willen verkopen, dan is het mogelijk dat ze straks niets meer waard zijn. Kijk ook in de algemene voorwaarden van het prospectus van het fonds.

 • De beleggingsinstelling waar ik in beleg verbiedt in- en uitstappen. Kan dat?

  In het algemeen geldt dat de beleggingsinstelling transparant dient te zijn over haar handelen. Fondsen kunnen in hun prospectus een beperkt aantal voorwaarden opnemen op basis waarvan zij het fonds (tijdelijk) kunnen sluiten. Indien dit het geval is, dan zal het fonds transparant moeten zijn richting haar deelnemers. Het fonds moet de deelnemers uitleggen waarom ze deze maatregel hebben genomen. De deelnemers kunnen het fonds verzoeken om openheid van zaken te geven. Op welke wijze dit dient te gebeuren zal in het prospectus vermeld staan.

 • Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

  In de Nederlandse markt worden vrijwel alleen maar actief gemanagede fondsen aangeboden en geadviseerd. Dit is opvallend, maar wel te verklaren. Professionele fondsmanagers denken dat juist zij in staat zijn de markt te verslaan. Een andere verklaring is de fors hogere marge die met actief gemanagede fondsen verdiend kan worden. Wil je passief beleggen, dan moet je daar vaak zelf om vragen.

  Een passief gemanaged beleggingsfonds volgt bijvoorbeeld een bepaalde index, zoals de AEX-index. Een ander naam voor dit soort beleggingsfondsen is een index-beleggingsfonds of een tracker (volger). Bij index-beleggen koopt de fondsmanager aandelen in exact dezelfde verhouding als ze in de index zitten. Klik hier voor de samenstelling van de AEX-index. De samenstelling van een index verandert een of twee keer per jaar. Een index-fonds hoeft dus eigenlijk alleen bij een verandering van samenstelling aandelen te kopen of verkopen.

  Actief gemanagede fondsen hebben een jaarlijks kostenniveau dat al snel 1%-punt hoger is dan dat van passieve fondsen. De kosten van actief gemanagede fondsen liggen typisch rond de 1,5%, die van passieve fondsen rond de 0,4%. Op Morningstar of bij de Vereniging van effectenbezitters (VEB) kan je per beleggingsfonds zien wat de kosten (Total Expense Ratio) zijn van veel beleggingsfondsen.

  Het standaard aanbieden en adviseren van actief gemanagede fondsen is toch opvallend, aangezien dit niet in het belang is van de klant. Wetenschappelijk onderzoek naar de prestaties van beleggingsfondsen laat keer op keer zien dat actief gemanagede fondsen het niet beter doen dan passieve fondsen. De prestatie van de meeste actieve beleggingsfondsen blijft in verreweg de meeste gevallen achter indien de kosten en het beleggingsrisico worden meegerekend. Passieve beleggingsfondsen, zoals index trackers, doen het dus veelal minimaal even goed en vaak beter.

  De AFM verwacht dat de gemiddelde particuliere belegger een groot deel van haar portefeuille kostenefficiënt gaat beleggen. De oplossing van de adviseur moet bij jou passen en niet onnodig duur zijn.

Close