Amsterdam Exchange IndeX
Amsterdam Exchange IndeX
Amsterdam Exchange IndeX

Vopak aandelen


Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Het bedrijf is ontstaan in 1999 door de fusie van Koninklijke Pakhoed N.V. en Koninklijke Van Ommeren N.V. Pakhoed is in 1967 ontstaan uit een fusie van Pakhuismeesteren en Blauwhoed. Blauwhoed heeft een historie die zelfs teruggaat tot het jaar 1616. In 2002 werd de distributie van chemische producten ondergebracht in de zelfstandige maatschappij Univar.

Beleggen in Vopak

Ook jij kunt profiteren van het succes (of verlies) van Vopak. Bij Plus 500 kan je gratis een account openen waarmee je kunt handelen in aandelen Vopak. In slechte tijden kun je ook verdienen bij dalende beurskoersen kun je short gaan en verdien je namelijk geld wanneer de koers daalt.

Beleggen in Vopak

Koers Vopak

De fusie

In 1998 werd besloten de zelfstandige bedrijven Koninklijke Pakhoed NV en Koninklijke Van Ommeren te fuseren. Beide bedrijven waren actief op het gebied van de opslag in tanks van ruwe olie, petroleumproducten, chemicaliŽn en plantaardige oliŽn, tankschepen en andere transportdiensten. Van Ommeren was ook nog actief op het gebied van het vervoer van zware ladingen (Dock Express Shipping) en Pakhoed met de distributie van chemische producten (Univar). Sinds de fusie gaat de combinatie verder onder de naam Vopak. De oud-aandeelhouders van Pakhoed houden 63,4% en die van Van Ommeren 36,6% van het aandelenkapitaal in handen.

De Europese Commissie stelde vast dat het samengaan van de opslagactiviteiten zou leiden tot een zeer sterke marktpartij in het Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam (ARA)-gebied. De twee fusiepartners boden daarop aan diverse opslagactiviteiten af te stoten. In eerste instantie was dit aanbod voor de Europese Commissie onvoldoende en besloten de ondernemingen de fusie af te blazen. Na nieuw overleg werd tenslotte besloten de Pakhoed Pernis- en Botlekterminals in Rotterdam en alle aandelen van Van Ommeren in Gamatex in de haven van Antwerpen te verkopen. Deze verkopen maken voldoende concurrentie tussen de aanbieders van tankopslagcapaciteit mogelijk waardoor de Commissie alsnog haar goedkeuring kon gegeven.[2] Bestuurlijk leidde de fusie tot een grote aderlating, de twee bestuursvoorzitters van de fusiepartners, Carel van den Driest en Klaas Westdijk ťn tegelijk ook de twee president-commissarissen moesten aftreden. Ton Spoor, sinds 1996 opgenomen in de raad van bestuur van Pakhoed, werd de eerste topman van Vopak.

Op 15 april 2000 maakte Vopak de verkoop van de Botlek-terminal, met een capaciteit van 1,5 miljoen m≥, aan Odfjell bekend. Dit Noorse concern beschikte toen al over terminals in Houston, China en Zuid-Amerika. Odfjell nam alle 260 personeelsleden over. Eerder dat jaar deed Vopak al zijn belang in de Antwerpse terminal Gamatex over aan de Amerikaanse partner GATX.

Begin 2002 vertrok Ton Spoor met onmiddellijke ingang, mogelijk Ďom persoonlijke redenení, maar kan ook samenhangen met een extra last van Ä 150 miljoen die in 2001 werd genomen mede vanwege de mislukte invoering van een pan-Europees IT-systeem. Zijn opvolger werd Gary Pruitt. Pruitt was sinds drie maanden lid van de Raad van Bestuur en had veel ervaring op het gebied van chemische distributie.

Vopak kende een moeizame start. Er bestond weinig overlap tussen de tankopslag en de chemische distributie. De onderneming genereerde onvoldoende geld om de groeiambities van beide activiteiten te ondersteunen. Univar werd afgesplitst en daarmee nam Vopak afscheid van zo'n 80% van haar omzet. Univar is actief in de Verenigde Staten, Canada en diverse Europese landen. Gary Pruitt ging mee met Univar. Hij werd bij Vopak opgevolgd door de terugkerende oud ex-Van Ommeren topman Carel van den Driest, die het bedrijf gad geleid tussen 2002 en 2006. Vanaf 1 januari 2011 is Eelco Hoekstra de CEO en van den Driest voorzitter.

Bedrijfsactiviteiten

Vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van meer dan 33 miljoen m≥ in 28 landen per jaareinde 2014. Het terminalnetwerk is onderdeel van de weg die een product aflegt van producent naar eindgebruiker. Medio 2014 sloot Vopak een strategisch onderzoek af. Vopak wil in het vervolg alleen terminals hebben die passen binnen de nieuwe criteria, dit zijn:

terminals in grote energie-knooppunten (hubs), die intercontinentale productstromen ondersteunen; terminals die wereldwijd groei faciliteren in de markten voor aardgas en ook LNG; import-distributieterminals in belangrijke markten met structurele tekorten; industriŽle en chemieterminals in Amerika, het Midden-Oosten en AziŽ. De uitkomst betekent ook dat 15 kleinere terminals in de verkoop gaan. Ondanks dit hoge aantal is het aandeel in de totale capaciteit van Vopak bescheiden en dragen ze slechts 4% bij aan het bedrijfsresultaat. Als onderdeel van dit plan werden in juni 2015 vier Zweedse terminals met een totale capaciteit van 1,3 miljoen m≥ verkocht. Koper Inter Pipeline betaalde hiervoor zo'n 90 miljoen euro aan Vopak.

Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak producten opslaat. Vopak verdient geld aan de verhuur van de opslagtanks, het overpompen van de vloeibare producten van en naar de tanks en diensten als toevoegen van componenten of mengen van producten. Behalve op de traditionele olieproducten, chemicaliŽn en gassen, wil Vopak zich ook gaan toeleggen op de opslag van lng (Liquefied Natural Gas) en biobrandstoffen.

Vopak is georganiseerd in vijf divisies: Nederland; Europa, Midden-Oosten en Afrika; AziŽ; Amerika en de wereldwijde LNG-activiteiten. De Europese activiteiten zijn het belangrijkste.